Напомена:

 • При купување на секој билет се наплатува кауција во износ од 150 денари.
 • Средствата од кауцијата се рефундираат при враќање на ски билетот на благајна.
 • Полудневниот ски билет е валиден по 12:00 часот
 • Детскиот ски билет се однесува на деца до 12 години
 • Работното време на ски центарот е од 09:00 до 15:00 часот
 • Ноќно скијање од 19:00 до 22:00 часот
 • Попустот определен за ски билети за два и повеќе денови се однесува на цената на дневен, полудневен и детски билет.
 • За користење на услуги од снеготапкач да се почитува Упатството за комерцијално користење на машини за подготовка на ски патеки

Напомена:

 • Полудневниот билет важи од 12:00 часот
 • Детскиот билет е за деца до 12 години
 • Работно време на ски центрите: од 09:00-15:00 часот, викенд: 09:00– 16:00 часот
 • Ноќното скијање ќе се одвива во терминот од 19:00 – 22:00 часот
 • За користење на услуги од снеготапкач да се почитува Упатството за комерцијално
  користење на машини за подготовка на ски патеки