Хотели на Барање

Упатство за полесно пребарување:

  1. Во полето Arrival dates from внесете го датумот кога сакате да одите на одмор, додека во полето till, внесете го истиот датум како во првото поле ако не сте флексибилни со времето на тргнување, или пак датумот кога најкасно би можело да почне вашиот одмор.
  2. Во полето Adults/children внесете ја структурата на вашето семејство или пак екипата за одмор.
  3. Во полето Nights одберете колку ноќи би сакале да престојувате
  4. .Во полето Board може да ја одберете услугата што би сакале да ја има во ресортот.
  5. Во полето Resorts може да ја одберете конкретната дестинација, област каде би сакале да престојувате.
  6. За информации и резервации во нашата канцеларија или на телефоните: ? 048 550 046, 078 267 006, 078 363 424